RV Exclusive logo - 2019

RV Exclusive Networks is gespecialiseerd in ‘nation networking’ met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van exclusive networking.

Nation networking

Het verbinden staat centraal op lokaal, nationaal en internationaal niveau met als doel samenwerkingen te realiseren om sociale, maatschappelijke en economische posities van landen in de wereld te versterken en hierdoor welvaart, stabiliteit en veiligheid te bespoedigen.

Proces

Onze werkwijze bestaat uit: het analyseren van processen, het wegen van zakelijke en publieke belangen en vanuit afweging kijken naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Door analyse en co-creatie komen tot een positieve samenwerking met diverse partijen, welk leidt tot een optimaal resultaat.

Netwerk

Netwerken houdt voor ons in, contact maken en onderhouden met regeringsleiders, bestuurders, vertegenwoordigers van non-profit organisaties en mensen uit het bedrijfsleven wereldwijd. Wij onderhouden een warm netwerk, waarin onze signature is; persoonlijk contact en een welgemeende interesse in mensen en zaken.

Rachella Vorm

Rachella Vorm, directrice van RV Exclusive, coacht, begeleidt, brengt publieke en zakelijke belangen bij elkaar. Zij is gewend om in gesprek te gaan met regeringsleiders, commissarissen en DGA’s en te bemiddelen om zodoende tot een bevredigend resultaat te komen.

Als dochter van een diplomaat, opgegroeid in een diplomatieke wereld heeft zij haar authentieke manier van werken en bemiddelen ontwikkeld.

Zij verzorgt networking en bemiddeling voor handelsorganisaties, publieke en commerciële ondernemingen, ambassades, ministeries en departementen. Hierbij vormt de klantvraag het uitgangspunt en behartigt zij, zowel private als publieke belangen. Dit alles maakt haar tot een invloedrijke netwerker, die op succesvolle en innovatieve wijze partijen aan elkaar verbindt.

De afgelopen 25 jaar heeft Rachella Vorm veel ervaring opgedaan op het gebied van ‘exclusive nation networking’ door samen te werken met ambassades, waaronder de Braziliaanse Ambassade, Mexicaanse Ambassade, Surinaamse Ambassade, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao en Prince Afolabi Obasuyi uit Nigeria.

Rachella RV exclusive

Visie

Onze visie is om wereldwijd naties bij elkaar te brengen met als doel samenwerkingsverbanden te realiseren om sociale, maatschappelijke en economische posities van landen te versterken. Hierdoor bespoedigen wij welvaart, stabiliteit en veiligheid. Daarnaast richten wij ons op sustainable (duurzame) business, het ondersteunen van milieu en ecologie en het bevorderen van fair trade (eerlijke handel).

Missie

Wij geloven in de kracht van ‘nation networking’, vanwege de verre gaande globalisering. De wereld als een global village, weten we precies waar we zaken moeten doen en wat er dan te halen en te brengen valt. Wij bundelen zo de krachten door de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Hierdoor creëren wij een stevige synergie om gezamenlijke doelen te bereiken. Onze motto is verbinden, inspireren, ontwikkelen en creëren.

Voor wie is RV Exclusive Networks interessant?

Voor de 7 invloedssferen van de maatschappij:

 • Government
 • Business
 • Onderwijs
 • Entertainment & Media
 • Kunst & Cultuur
 • Family
 • Religie

Voor deze branches:

 • Overheid
 • Semi Overheid
 • Non-profit organisaties
 • Commerciële bedrijven
 • Dienstverlenende bedrijven
 • Entrepreneurs
 • Particulieren

Kunnen wij waarde toevoegen aan uw nationale en/of internationale betrekkingen en samenwerkingsverbanden?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 • RV Exclusive

  Van Wassenaerstraat 16
  3641 BD Mijdrecht
  The Netherlands

 • KvK: 67173616